فیلم امضای تفاهمنامه همکاری منطقه آزاد چابهار و منطقه آزاد بیشکک قرقیزستان

[aparat id=”JL1G6″]  

[aparat id=”JL1G6″]