فیلم پروژه هایی که با سفر رییس جمهور به استان هرمزگان به صورت ویدئو کنفرانس در جزیره قشم افتتاح و به بهره برداری می شود

[aparat id=”8LFqV”]  

[aparat id=”8LFqV”]