مدیر آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

قشم، الگوی حرکت به سوی توسعه پایدار در میان مناطق آزاد

مدیر آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: عملکرد مثبت شورای عالی ارزیابی محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم می‌تواند به عنوان یک الگو در حرکت به سمت توسعه پایدار در دستورکار سایر مناطق آزاد کشور قرار گیرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، علیرضا رحمتی با بیان این مطلب اظهار کرد: اتفاق مثبتی که در منطقه آزاد قشم شاهد آن هستیم، این است که برای حرکت سریع و مطمئن با کمترین آسیب به سوی توسعه پایدار و جلوگیری از آسیب به محیط زیست، از مشارکت‌های جانبی علمی بهره گرفته است.

وی ادامه داد: تشکیل شورای عالی ارزیابی محیط زیست در سازمان منطقه آزاد قشم با حضور نخبگان علمی و دانشگاهی و چهره‌های ملی محیط زیست، برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاده و بررسی عملکرد این شورا نشان دهنده موفقیت‌آمیز بودن آن است.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار اضافه کرد: طرح‌های مهم و توسعه‌ای که قرار است در منطقه آزاد قشم اجرا و عملیاتی شوند، نیازمند ارائه و دفاع در شورای عالی ارزیابی محیط زیست هستند و اگر ایراداتی از نظر این شورا داشته باشند، ملزم به اصلاح آن می‌شوند.

عضو شورای عالی ارزیابی محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: سایر مناطق آزاد کشور نیز با الگو‌برداری از ساز و کار تشکیل و فعالیت این شورا و با استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشور می‌توانند اقدامات مثبتی در زمینه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی با حفظ محیط زیست انجام دهند.

رحمتی با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان منطقه آزاد قشم در حفظ محیط زیست این جزیره، خاطرنشان کرد: به علت اینکه مسئولیت‌های حاکمیتی در قشم برعهده این سازمان است و به نوعی حکمرانی پایدار داریم، شاهد تداخل عملکرد دستگاه‌های تصمیم‌گیر نبوده و فرآیندهای مثبتی در زمینه تصمیم‌گیری برای محیط زیست و حفظ آن اتفاق افتاده است.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ادامه داد: اگر توسعه صنایع و فعالیت عمرانی بدون در نظر گرفتن نقش مردم محلی صورت بگیرد و توجهی به حفظ محیط زیست نشود، می‌تواند تبعات منفی و آسیب‌های اجتماعی متعددی را به همراه داشته باشد.

او با اشاره به اهمیت همراهی جوامع محلی در حفظ محیط زیست و حرکت به سمت توسعه پایدار، افزود: در منطقه‌ای مانند جزیره قشم، موضوع رضایت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جلب رضایت و اعتماد ساکنان این منطقه تاثیر بسیار خوب و مثبتی در توسعه طرح‌های مختلف و حفظ محیط زیست خواهد داشت.

رحمتی ادامه داد: برای حفظ محیط زیست در جزیره قشم باید توجه ویژه‌ای به نقش و جایگاه جوامع محلی داشت، اگر آنها به این اطمینان برسند که مراقبت از طبیعت همسو با توسعه طرح‌های عمرانی و اقتصادی می‌تواند اشتغال‌زا باشد و منافع اقتصادی را تامین کند، قطعا شاهد همکاری و نقش‌آفرینی خوب جوامع محلی خواهیم بود.

به گفته عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، به طور کلی هر فعالیت توسعه‌ای، زمانی می‌تواند موفق باشد که به سه شرط تامین منافع اقتصادی، رضایت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی و حفظ محیط زیست توجه کرده باشد و خوشبختانه با رویکردی که سازمان منطقه آزاد قشم در پیش گرفته است، شاهد این موضوع هستیم.