با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون وزیر بهداشت انجام شد:

قشم، پایلوت شناسه‌گذاری کالاهای سلامت‌محور مناطق آزاد

شناسه گذاری کالاهای سلامت محور غذایی، آرایشی و بهداشتی در بین مناطق آزاد کشور به منطقه آزاد قشم سپرده شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، رونمایی از تابلوی شناسه‌گذاری کالاهای سلامت‌محور در قشم با حضور دکتر محمدرضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا دارو، دکتر حسین فرشیدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان و حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد.

بر این اساس، اختیارات سازمان غذا دارو در حوزه شناسه‌گذاری کالاهای سلامت‌محور به اداره کل غذا و دارو سازمان منطقه آزاد قشم تفویض گردید و با این اقدام، تمامی کالاهای سلامت‌محور غذایی، آرایشی و بهداشتی با برچسب آبی رنگ اصالت کالا از قشم به داخل و خارج کشور صادر خواهد شد.

شایان ذکر است، اداره کل غذا و دارو سازمان منطقه آزاد قشم با توجه به در اختیار داشتن  تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاه‌های مجهز، نقش مهمی در زمینه شناسایی کالاها و تایید استاندارد کالا دارد.

گفتنی است، در مراسم رونمایی از شناسه‌گذاری کالاهای سلامت‌محور در قشم علاوه بر محمدرضا شانه‌ساز، حمیدرضا مومنی و حسین فرشیدی، مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو، مشاور رئیس این سازمان در امور پشتیبانی و توسعه، مدیرکل دفتر فناور اطلاعات و سامانه‌ها سلامت این سازمان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مسئولان اداره کل غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم حضور داشتند.