توسط هیات وزیران تعیین گردید:

توسعه محدوده منطقه آزاد ارس

هیات وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، محدوده منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی ارس را به مساحت‌۷۱۸۴۸ هکتار تعیین کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۰شهریورماه‌۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس، محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس را به مساحت‌۷۱۸۴۸ هکتار تعیین کرد.

بر این اساس، محدوده منطقه مربوط به مساحت (۷۱۸۴۸) هکتار شامل محدوده جلفا، هادیشهر، مرند به مساحت (۴۰۱۹۴) هکتار، محدوده سیه‌رود، ایری به مساحت (۳۳۲) هکتار، محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی‌بگلو به مساحت (۲۵۰۷۵) هکتار معین می‌شود.