مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد

? غلامحسین مظفری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شد. ?به گزارش اخبار آزاد مناطق، غلامحسین مظفری به سمت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده است. ?غلامحسین مظفری، نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس، مدیرعامل اسبق بانک شهر و عضو هیات مدیره بانک تجارت به سمت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد. ♦️ پیش […]

? غلامحسین مظفری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شد.

?به گزارش اخبار آزاد مناطق، غلامحسین مظفری به سمت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده است.

?غلامحسین مظفری، نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس، مدیرعامل اسبق بانک شهر و عضو هیات مدیره بانک تجارت به سمت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

♦️ پیش از مظفری، محمدابراهیم انصاری‌لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بوده است.