مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: لزوم سرعت بخشیدن به اجرای توافقنامه چابهار

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار بیان کرد: از آنجایی که توافقنامه سه جانبه مورد تأیید نهایی سه کشور  قرار گرفته است، اکنون زمان مناسب اجرا است. عبدالرحیم کردی گفت: منطقه آزاد چابهار حامی و پشتیبان سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای این […]

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار بیان کرد: از آنجایی که توافقنامه سه جانبه مورد تأیید نهایی سه کشور  قرار گرفته است، اکنون زمان مناسب اجرا است.

عبدالرحیم کردی گفت: منطقه آزاد چابهار حامی و پشتیبان سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای این توافقنامه است.

وی افزود: ما آمادگی این را داریم که براساس نیاز و طبق وظایف و تعهدات طرف ایرانی، همکاری و حمایت حداکثری را داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: همه شما به اهمیت جایگاه استراتژیک چابهار واقف هستید، بنابراین سرعت در حال اجراء توافقنامه مورد انتظار است.