مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره فستیوال بین المللی شطرنج جام خزر (کاسپین کاپ) منطقه آزاد انزلی

عکس: رامین مقدم  

عکس: رامین مقدم