«مرتضی بانک» دارایی و اموال خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت کرد

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ثبت دارایی «مرتضی بانک» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سامانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، محسن پوراحمدی با اعلام این خبر گفت: «مرتضی بانک» به عنوان بالاترین مقام در مجموعه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی است که کلیه دارایی خود را در موعد مقرر در سامانه مربوطه به ثبت رسانده است.

وی ادامه داد: با پیگیری مدیریت امورحقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و با همکاری و همراهی مطلوب و پاسخگویی مناسب مسئولین سامانه مربوطه توانستیم پس از اخذ شماره شناسه ثنا، نسبت به ثبت کلیه اطلاعات درخواستی سامانه اقدام نماییم.

پوراحمدی ادامه داد: با توجه به یک هفته تمدید مهلت ثبت اطلاعات، معاونت امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، طی نامه ای از مرکز اطلاعات آمار، خواسته است یک روز را برای تسهیل ثبت اطلاعات به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد جهت اجرای بند‌۲۲ ماده‌۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات اختصاص دهند تا چنانچه این اطلاعات تاکنون ثبت نشده باشد آنها بتوانند اطلاعات خود را به ثبت برسانند.

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در ماده‌۴ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران صورت دارایی‌های افراد مشمول این قانون آمده است؛ کلیه اموال غیر منقول، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار و موجودی حساب‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.