مرکز رشد هوشمند منطقه آزاد ماکو، زمینه‌ساز توسعه روزافزون منطقه

رئیس اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای توان تخصصی مدیران و کارشناسان مراکز رشد گفت: مرکز رشد، نوآوری و شتابدهی هوشمند منطقه در حوزه علوم انسانی واسط بین تولید علم و بازار تقاضاست و وظیفه دائمی کردن فناوری‌سازی را برعهده دارد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، علی ملکی روز […]

رئیس اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای توان تخصصی مدیران و کارشناسان مراکز رشد گفت: مرکز رشد، نوآوری و شتابدهی هوشمند منطقه در حوزه علوم انسانی واسط بین تولید علم و بازار تقاضاست و وظیفه دائمی کردن فناوری‌سازی را برعهده دارد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، علی ملکی روز بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو، تاسیس مرکز رشد نوآوری و شتاب‌دهی هوشمند سازمان منطقه آزاد ماکو است و در راستای تاسیس این مرکز، اقدامات مختلفی صورت گرفته است.

وی افزود: این مرکز رشد در ماه‌های آینده راه‌اندازی می‌شود و زمینه توسعه روزافزون منطقه آزاد ماکو را موجب خواهد شد.

یکی از این اقدامات، شناسایی افراد مستعد و توانمند از بین کارمندان سازمان و تربیت و توانمندسازی آنان به منظور مدیریت‌های آتی است.

وی ادامه داد: در همین راستا با اتکا به تجربه بیش از ۶ماه حضور کارشناسان اندیشکده در سازمان منطقه آزاد ماکو و بحث و بررسی‌های مختلف، چند نفر از کارمندان سازمان که دارای دکترای فیزیک گرایش نانو از سازمان انرژی اتمی ایران و دکترای مدیریت ورزش از دانشگاه تبریز بودند، شناسایی و برای شرکت در دوره ویژه راهی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شدند.

وی بیان کرد: در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گواهی حضور در کارگاه با امضای دکتر مهدی کشمیری مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر سید مهدی ابطحی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعطا شد.

منطقه آزاد ماکو به لحاظ محدوده جغرافیایی شامل شهرستان‌های ماکو، شوط، پلدشت و شهر مرزی بازرگان بوده و در منتهی‌الیه شمال غرب کشور واقع است.

مساحت این منطقه حدود پنج هزار کیلومترمربع و جمعیت آن براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌۱۳۹۵، حدود ۲۰۰هزار نفر است.

منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور دارای ۱۴۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان و ۱۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکیه است.