مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قشم هم‌طراز کشورهای توسعه یافته است

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اعطای رتبه ب مثبت (بی‌پلاس)، همطراز با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در نخستین رتبه‌بندی اعتباری ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به منطقه آزاد قشم خبر داد. مرتضی بانک افزود: این رتبه‌بندی توسط بزرگترین شرکت رتبه‌بندی اعتباری ریسک کشور ژاپن و پس از ارزیابی‌های متعدد و […]

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اعطای رتبه ب مثبت (بی‌پلاس)، همطراز با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در نخستین رتبه‌بندی اعتباری ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به منطقه آزاد قشم خبر داد.

مرتضی بانک افزود: این رتبه‌بندی توسط بزرگترین شرکت رتبه‌بندی اعتباری ریسک کشور ژاپن و پس از ارزیابی‌های متعدد و مطالعه شاخص‌های مختلف اقتصادی و رتبه بندی فضای کسب و کار و سایر شاخص‌ها محقق شده است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم که هر سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در خاک سرزمین دیگر درنظر می‌گیرد، همین رتبه‌بندی اعتباری ریسک سرمایه‌گذاری است و رتبه این شاخص در منطقه آزاد قشم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این منطقه از ریسک مناسب و مطلوبی معادل بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برخوردار است.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: بزرگترین موسسات اعتبار سنجی در آمریکا هستند و ما با توجه به شرایط موجود و مطالعات فراوان، تصمیم گرفتیم با یکی از مهم‌ترین موسسات رتبه‌بندی جهان یعنی R&Iژاپن که بیش از هفتصد مورد را در ژاپن و یکصد مورد دیگر را در سایر نقاط جهان اعتبارسنجی کرده انتخاب شد.

وی تصریح کرد: این رتبه‌بندی بعد از یک سال مطالعه صورت‌های مالی و فضای کسب و کار و بقیه شاخص‌ها انجام شده و مهم‌ترین امکان اطمینان بخشی برای سرمایه‌گذاری خارجی است که در این شرایط که شرایطی نسبتا سخت‌تر است، اتفاق افتاد.

وی همچنین ایجاد صندوق‌های ضمانت برای مناطق آزاد اقتصادی و فعال شدن بورس بین‌المللی را از دیگر برنامه‌های مهم منطقه آزاد قشم دانست و تصریح کرد: گسترش الگوی قشم در طرح رتبه‌بندی اعتباری ریسک سرمایه‌گذاری به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، امری بدیهی است و به‌زودی این الگو در سایر مناطق آزاد اقتصادی انجام می‌شود و قابل تعمیم به داخل کشور نیز هست.