مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: لزوم تقویت اقتصاد پیرامونی در مناطق آزاد

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: افزایش کمی مناطق آزاد و اینکه فقط تعدادی مناطق آزاد داشته باشیم خیلی مورد توجه ما نیست. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک افزود: البته اگر در جایی لازم باشد که از طریق مناطق آزاد، فعالیت‌های آن منطقه را ساماندهی کنیم، نیاز به […]

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: افزایش کمی مناطق آزاد و اینکه فقط تعدادی مناطق آزاد داشته باشیم خیلی مورد توجه ما نیست.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک افزود: البته اگر در جایی لازم باشد که از طریق مناطق آزاد، فعالیت‌های آن منطقه را ساماندهی کنیم، نیاز به کار کارشناسی و مطالعات مناسب و دقیق دارد، اما اینکه صرفا فقط به خاطر یک خواسته عمومی دست به احداث مناطق آزاد بزنیم این کار منطقی نیست.

وی گفت: مهم‌ترین نکته که درباره مناطق آزاد وجود دارد این است که این مناطق در پیرامون کشور باشد، یعنی مناطق آزاد حتما در داخل سرزمین اصلی و در مراکز فعالیت‌های مختلف اجتماعی اقتصادی قرار نخواهد گرفت، لذا در حوزه پیرامونی است.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: این ۷منطقه‌ای که در حال حاضر وجود دارد و هشت منطقه‌ای که در لایحه پیش‌بینی شده و در مجلس تصویب شده، در حوزه پیرامونی و درست در نقاطی است که واقعا در توسعه، راهبرد آمایش سرزمینی و اقتصاد پیرامونی به آن توجه شده است.

مرتضی بانک با بیان اینکه همیشه ما توجه‌مان به اقتصاد درون کشور بوده است، گفت: اقتصاد پیرامونی در ایجاد امنیت پایدار و رقابت با همسایگان بسیار مهم است؛ ضمن اینکه در راهبرد رفع محرومیت از مناطق محروم پیرامونی، ایجاد مناطق آزاد می‌تواند موثر باشد.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد ما حتما محدود خواهد بود و خیلی گسترده نخواهد شد، افزود: این مناطق حتما باید با بحث کارشناسی انتخاب شود ضمن اینکه به نظرم مناطق آزاد فعال و تصویب شده کنونی نیاز کشور ما را تامین می‌کند، در عین حال ممکن است موارد خاص دیگری هم اتفاقی افتاد که آن موضوع دیگری است اما حتما تعداد این مناطق بسیار محدود خواهد بود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در مناطق آزاد فعال کشور مانند کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو ظرفیت خوبی برای فعالیت‌های مختلف ایجاد شده است، ضمن اینکه حدود ۱۴۰۰واحد صنعتی با ۲۸۰هزار اشتغال در همین ۷منطقه آزاد مشغول فعالیت هستند.

مرتضی بانک با بیان اینکه در حوزه اشتغال در واحدهای صنعتی مناطق آزاد کارهای خوبی انجام شده، افزود: اینکه بگوییم به همه اهداف رسیده‌ایم، اینگونه نیست و باید با تلاش بیشتر، کارهای زیادی انجام دهیم.

وی گفت: در حوزه گردشگری در این مناطق کارهای خوبی صورت گرفته، به طوری که سال گذشته حدود ۱۳میلیون گردشگر داخلی در مناطق آزاد داشتیم؛ ضمن اینکه واحدهای صنعتی بزرگی در حال اجرا در این مناطق است که ازجمله آن پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: در ۴سال گذشته حدود ۲۶هزار میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری داخلی و بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شده است که البته باید این میزان با فعالیت‌های بیشتر، افزایش یابد.