مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

معافیت مالیاتی مهم‌ترین مشوق مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاران

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: معافیت‌های مالیاتی مهم‌ترین مشوق برای جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال پایدار و تولید صادرات‌محور در این مناطق است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ناصرالدین گرامی با اشاره به اهمیت مشوق‌های مناطق آزاد، ادامه داد: برای افزایش توان اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد کشور، باید مشوق‌های بیشتری را جهت افزایش انگیزه فعالین اقتصادی در شرایط موجود پیش‌بینی کرد.

به گفته وی، با حذف برخی معافیت‌ها که از ابتدا برای مناطق آزاد کشور تعیین شده بود، به مرور جذابیت و انگیزه حضور تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هم کاهش پیدا می‌کند.

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: با تعریف مشوق‌ها و معافیت‌های جدید، انگیزه سرمایه‌گذاران در انتخاب مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی افزایش می‌یابد؛ اما با پیچیده کردن مراحل اداری و شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد این موضوع با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

گرامی تصریح کرد: مزیت معافیت‌های مالیاتی به عنوان مهم‌ترین نقطه قوت فعالیت در مناطق آزاد کشور در جذب سرمایه‌گذاران هرچند این مزیت نیز سال‌هاست که با حاشیه‌هایی مواجه شده است.

وی اضافه کرد: معافیت‌های مالیاتی مختلف ایجاد شده در مناطق محروم و سایر نقاط در سرزمین اصلی و حتی آنچه در قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است، به مرور جذابیت معافیت مالیاتی در مناطق آزاد را کاهش داده و دیگر ابزاری انگیزشی برای حضور فعالین اقتصادی در این مناطق محسوب نمی‌شود.

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: از طرف دیگر شاهد مشوق‌هایی برای فعالیت های صادراتی در سرزمین اصلی هستیم و دیگر مزیت خاص ویژه برای مناطق آزاد محسوب نمی‌شود. در مورد واردات ماشین‌آلات به نقاط دیگر کشور نیز شرایط مشابهی با تعرفه‌های پایین وجود دارد و در این زمینه هم جذابیت زیادی برای فعالین اقتصادی حاضر در مناطق آزاد به حساب نمی‌آید.

به گفته گرامی، با حذف برخی معافیت‌های ویژه مناطق آزاد، توان رقابت این نواحی اقتصادی با سرزمین اصلی برای جذب سرمایه‌گذار کاهش پیدا می‌کند.

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: برای توسعه و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در شرایط خاص کنونی، نیازمند مشوق‌های جدید و کارآمد برای مناطق آزاد هستیم تا امکان رقابت با مناطق آزاد دیگر کشورها به ویژه کشورهای همجوار را پیدا کنیم؛ در این خصوص مدت‌هاست بحث‌هایی نیز مطرح است اما شاهد عملیاتی شدن آن نیستیم؛ نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز باید برای افزایش معافیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد تلاش کنند تا بتوان شرایط را برای حضور تولیدکننده و سرمایه‌گذار در مناطق آزاد کشور جذاب و هموار کرد.