به پیشنهاد سعید محمد و در راستای شفافیت‌سازی و افزایش تعامل برای پیشبرد مسائل فعالین اقتصادی مناطق آزاد صورت گرفت:

معرفی دو نفر از اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد توسط وزیر اقتصاد

در راستای شفافیت‌سازی و افزایش تعامل برای پیشبرد مسائل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، سعید محمد، پیشنهاد دو نفر از اعضای هیات مدیره هر یک از سازمان‌های مناطق آزاد را به وزیر امور اقتصادی و دارایی سپرد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور افزایش شفافیت و تعامل برای پیشبرد مسائل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، در تفاهمی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، معرفی دو عضو هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد را به وزیر اقتصاد سپرد.

بنابراین، در تمامی مناطق آزاد ۲عضو توسط وزیر اقتصاد معرفی و ۳عضو دیگر هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب و احکام تمامی اعضای هیات مدیره طبق روال گذشته توسط مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی صادر خواهد شد.

گفتنی است، ۵نفر از انتصابات صورت پذیرفته در مورخه‌۱۴۰۱/۰۴/۱۱ نیز از موارد پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.