معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد، مناسب‌ترین ابزار برای توسعه اقتصادی کشورها

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به گزارش «آنکتاد» گفت: آنکتاد در سال جاری گزارش خود را روی حوزه مناطق آزاد متمرکز کرده و مناطق آزاد را به عنوان مناسب‌ترین ابزار برای توسعه اقتصادی کشورها قلمداد کرده است. 

به گزارش اخبار آزاد مناطق، احمد جمالی در همایش مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، افزود: براساس این گزارش، روند توسعه مناطق آزاد از اوایل دهه ۶۰شروع شد و به عنوان ابزاری برای ارتباط با اقتصاد جهانی مطرح شد. در ابتدا مناطق آزاد با سه هدف عمده افزایش تجارت، انتقال فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری فعال شدند.

وی با تاکید بر فعالیت ۴هزار و ۵۰۰منطقه آزاد در جهان ادامه داد: در دهه‌های‌۶۰ و ۷۰، نرخ رشد مناطق آزاد خیلی کند بود اما در دهه‌های اخیر تعداد این مناطق به سرعت رو به رشد گذشت.

معاون اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اکنون چین با بیش از ۲۵۰۰منطقه آزاد، در دنیا اول است. تمام سیاست‌گذاری چین مبتنی بر افزایش تعداد مناطق از نظر کمی و کیفی است. تنوع لازم هم در حوزه‌های کشاورزی، توریسم، تجارت و صنعت دارند.

وی فیلیپین را در مقام دوم کشورهایی با بیشترین تعداد مناطق آزاد برشمرد و گفت: این کشور از نظر تنوع مناطق آزاد در صدر کشورهای جهان است. در همسایه ما نیز کشور ترکیه با ۱۰۲منطقه در غرب آسیا، کشور اول است.

جمالی با بیان اینکه کشورهای توسعه ‌یافته نیز به مناطق آزاد توجه ویژه دارند، گفت: تصور عمومی این است که مناطق آزاد فقط در کشورهای در حال توسعه فعال هستند.

وی با تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در موفقیت مناطق آزاد گفت: مسئله‌ای که در کشورمان کمتر به آن پرداخته‌ایم، نحوه مدیریت و مالکیت مناطق است. شاید در مراحل اولیه دولت‌ها نقش بیشتری داشته باشند، ولی تجربیات دو دهه اخیر نشان می‌دهد که مناطقی که توسط بخش خصوصی شکل گرفته، موفقیت بیشتری داشته است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر قرار باشد که این موافقت‌نامه بستری را برای توسعه مناطق ایجاد کند، فعالیت بخش خصوصی کلید اصلی این موفقیت است.