مناطق آزاد «آفت و مفسده» نیستند

  وی افزود: از صاحبنظران، مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس می خواهیم تحت تاثیر فضاهای تبلیغاتی درباره مناطق آزاد که عمدتا غیر مستند است قرار نگیرند تا اطلاع رسانی دقیق و مناسب به آنها و مردم انجام شده  و اقدامات مهم تر و ارزشمندتری را در مناطق آزاد کشور نهادینه کنیم. […]

 

وی افزود: از صاحبنظران، مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس می خواهیم تحت تاثیر فضاهای تبلیغاتی درباره مناطق آزاد که عمدتا غیر مستند است قرار نگیرند تا اطلاع رسانی دقیق و مناسب به آنها و مردم انجام شده  و اقدامات مهم تر و ارزشمندتری را در مناطق آزاد کشور نهادینه کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: قطعا نواقصی در بدنه و فعالیت های مناطق آزاد در کشور وجود دارد و کسی منکر آن نیست اما برخی فضاسازی ها و تبلیغات منفی درباره عملکرد این مناطق نادرست و به دور از انصاف است.
وی ادامه داد: امکانات و بودجه های کلان در اختیار برخی رسانه ها قرار گرفته است که به جای دادن امید به مردم، یأس را به آنها القاء می کند که در این مورد باید گفت برخی سخنان و اظهار نظرها درباره مناطق آزاد در این رسانه ها با واقعیت همخوانی ندارد.
مرتضی بانک انعقاد تفاهم نامه با عمده دستگاه ها و نهادهای مستقر در مناطق آزاد هم چون آموزش و پرورش، محیط زیست، گمرک جمهوری اسلامی و صندوق نوآوری و شکوفایی را راهی برای افزایش سطح همکاری های سازمان های مناطق آزاد با این دستگاه ها دانست و تاکید کرد سازمان های مناطق آزاد همواره اجرای دقیق تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها را در دستور کار دارند.
مشاور رییس جمهور هم چنین درباره لزوم توجه بیشتر دولت به ظرفیت های بخش خصوصی در کشور گفت: عدم گسترش فعالیت ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی، حرکت پیشرفت و توسعه اقتصادی را با کندی مواجه ساخته که این کندی حرکت، کشور را با هزینه های فراوانی روبرو کرده است.
مرتضی بانک یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی را توجه به ظرفیت های بخش خصوصی و مناطق آزاد دانست و گفت: تفاهم نامه مناطق آزاد و صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف کمک به بخش خصوصی و فعالان این حوزه منعقد شده و این صندوق آمادگی مشارکت در سرمایه گذاری و ایجاد صندوق های خطر پذیر در مناطق آزاد را اعلام کرده است. هم چنین توجه به توسعه شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد که در طول ۴ سال گذشته روند خوبی داشته است می تواند در کنار فعالیت های صندوق نوآوری و شکوفایی به افزایش توان فنی، مهندسی و تکنولوژی واحدهای فعال و صنعتی مناطق آزاد کشور کمک کند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۶۱ واحد صنعتی دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد در حال فعالیت هستند گفت: می توان با استفاده از ظرفیت های جدیدی که صندوق نوآوری و شکوفایی در مناطق آزاد ایجاد می کند این تعداد شرکت در دولت دوازدهم افزایش داشته باشد.

مناطق آزاد و صندوق نوآوری و شکوفایی تفاهم نامه امضاء کردند
ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری (صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیرvc )  در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور و نیز حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر با مشارکت بخش خصوصی و صندوق نوآوری و شکوفایی (صندوق CVC) در مناطق آزاد از رویکردها و موضوعات اصلی و محوری این تفاهم نامه است.
برگزاری نشست های معرفی سرمایه گذاری جسورانه و صندوق های VC  و CVC در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، اولویت بندی در انتخاب مناطق آزاد جهت تشکیل صندوق های VC  و CVC، تعامل با سازمان های مناطق آزاد به منظور تشکیل صندوق های VC  و CVC در مناطق آزاد تجاری صنعتی، در اختیار نهادن اطلاعات مورد نیاز جهت انجام بررسی های لازم در اجرای موضوع تفاهم نامه، ارائه خدمات مشاوره ای دائمی به مجریان هر یک از صندوق های VC  و CVC به منظور رشد نیروی انسانی و تحقق کادر سازی و همکاری در نظارت دائمی بر عملکرد هریک از صندوق ها از جمله «تعهدات طرفین» در این تفاهم نامه است.
«مرتضی بانک» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «بهزاد سلطانی» رییس صندوق نوآوری و شکوفایی امروز (چهارشنبه) این تفاهم نامه همکاری را امضاء کردند.