موافقت‌نامه اتصال را‌ه‌آهن به مجتمع بندری کاسپین به امضا رسید

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این موافقت‌نامه همکاری در راستای عملیاتی کردن تفاهم‌نامه مشترک اسفندماه سال گذشته دو طرف در مسیر احداث خط اتصال راه‌آهن رشت-انزلی به مجتمع بندری کاسپین به امضاء رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دکتر خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور رسید.

گفتنی است، موافقت‌نامه فوق به منظور اجرایی نمودن خط ریلی مذکور، میان دو طرف منعقد شد و براساس، آن طرفین متعهد شدند ساز و کارهای اداری، فنی، حقوقی و مالی لازم جهت اجرای پروژه احداث خط اتصال راه‌آهن رشت-‌انزلی به مجتمع بندری کاسپین را در دستورکار قرار دهند.

|
به اشتراک بگذارید