موافقت کارگروه تخصصی شورایعالی با طرح جامع منطقه ویژه صنایع انرژی‏‌بر پارسیان

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی ‏بر پارسیان موافقت کردند. به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این نشست که با حضور علیرضا جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت، شعبان شاهکوهی مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی، جعفر آهنگران مدیر هماهنگی مناطق ویژه دبیرخانه شورایعالی مناطق […]

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی ‏بر پارسیان موافقت کردند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این نشست که با حضور علیرضا جعفری هرندی معاون توسعه مدیریت، شعبان شاهکوهی مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی، جعفر آهنگران مدیر هماهنگی مناطق ویژه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اعضاء کارگروه تخصصی برگزار شد با طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی ‏بر پارسیان موافقت شد.

بررسی درخواست الحاق محدوده منفصله به منطقه ویژه اقتصادی یزد، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‏ بر پارسیان و سایر موارد مطروحه در دستور کار این نشست بود.

در پایان این نشست از خدمات چند ساله نادر نجیمی به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تخصصی شورایعالی تقدیر به عمل آمد.