مُهر تأییدی بر کارآمدی بانوان/ یک انتصاب جدید در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خانم آذر موحدی را به عنوان معاون توسعه زیرساخت شهر فرودگاهی منصوب کرد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، شهرام آدم‌نژاد، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) طی حکمی آذر موحدی را به عنوان معاون توسعه زیرساخت شرکت شهر فرودگاهی منصوب کرد. گفتنی است، آذر موحدی با […]

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خانم آذر موحدی را به عنوان معاون توسعه زیرساخت شهر فرودگاهی منصوب کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، شهرام آدم‌نژاد، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) طی حکمی آذر موحدی را به عنوان معاون توسعه زیرساخت شرکت شهر فرودگاهی منصوب کرد.

گفتنی است، آذر موحدی با ابلاغ این حکم اولین بانویی است که توانسته با برخورداری از تعهد، تخصص و تجربه به جایگاه معاونت در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ارتقاء یابد. معاونت توسعه زیرساخت با نظارت بر سه اداره کل امور پیمان و قراردادها، برنامه‌ریزی و ساماندهی امور شهری و دفتر فنی و اجرایی وظایف اساسی و مهمی ازجمله عقد قراردادهای شرکت با بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط و توسعه اماکن و زیرساخت‌های موردنیاز شهر فرودگاهی را برعهده دارد.