نشست شورای معاونین و مشاورین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به میزبانی فرودگاه امام خمینی (ره)

نشست شورای معاونین و مشاورین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و مدیران پروژه مناطق آزاد جدید امروز به میزبانی فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار شد.  این نشست با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهرام آدم نژاد مدیر […]

نشست شورای معاونین و مشاورین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و مدیران پروژه مناطق آزاد جدید امروز به میزبانی فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار شد.  این نشست با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهرام آدم نژاد مدیر فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار گردید.

در این نشست  ظرفیت های شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز به حاضرین معرفی شد.

در نشست شورای معاونین و مشاورین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درفرودگاه امام خمینی (ره)، مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و مدیران پروژه مناطق آزاد جدید حضور داشتند.

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در جمع خبرنگاران در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بیان داشت، سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، چین، ایتالیا، فرانسه و کره در مناطق آزاد سرمایه گذاری کرده اند که بنا به نوع فعالیت و با توجه به صنایع کوچک و متوسطی که در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند مشارکت می کنند.

وی همچنین افزود، چهار و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در مناطق آزاد به امضاء رسیده و به زودی اجرایی می شود و در چهار سال اخیر حدود ۹۰۰ میلیون دلار قرارداد در مناطق آزاد عملیاتی و اجرایی شده است .

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در خصوص اهداف این جلسه افزود، این نشست به منظور هماهنگی و تبادل افکار میان مدیران مناطق آزاد و شهر فرودگاهی امام خمینی برگزار شد و این نشست ها به تناوب در هر یکی از مناطق آزاد کشور برگزار می شود و مدیران عامل سازمان ها با ظرفیت های هر منطقه آشنا می شوند که پس از منطقه آزاد قشم، فرودگاه امام خمینی دومین مقصد بازدید این مدیران است.

بانک در خصوص فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد کشور افزود،  فعالیت های اقتصادی در کشور در بعد بین المللی در چارچوب رقابت سالم و آزاد انجام می شود  وریشه فعالیت مناطق آزاد فعالیت اقتصادی مبتنی بر همکاری و مشارکت  با کشورهای همسایه است. امروز در مناطق آزاد همکاری های مختلفی با کشورهای همجوار آنها آغاز شده و ظرفیت های توسعه همکاری میان این مناطق با بازار کشورهای هدف وجود دار، وی در ادامه گفت: رقیب اصلی مناطق آزاد کشورهایی هستند که بتوانند جدی تر و گسترده تر به توسعه همکاری های بین المللی اهتمام ورزند.