نظارت مستمر معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش براجرای پروژه های اقامتی

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش درادامه بازدیدهای مستمر اززیرساخت های گردشگری، از روند آماده سازی ، تجهیز وجذب نیروی انسانی هتل میراژ کیش دیدن کرد. به گزارش مناطق آزاد، دراین بازدید که پیرو تدوین سیاستهای راهبردی دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری درحوزه گردشگری وتحرک بخشی […]

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش درادامه بازدیدهای مستمر اززیرساخت های گردشگری، از روند آماده سازی ، تجهیز وجذب نیروی انسانی هتل میراژ کیش دیدن کرد.

به گزارش مناطق آزاد، دراین بازدید که پیرو تدوین سیاستهای راهبردی دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری درحوزه گردشگری وتحرک بخشی به پروژه های درحال احداث انجام شد آخرین وضعیت پروژه براساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده ، مورد بررسی قرار گرفت . همچنین چگونگی نحوه آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز هتل وبرنامه های تبلیغات وبازاریابی این مجموعه نیز از سوی سرمایه گذار پروژه ارائه شد.

قائدیان که درادامه از آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی بخش توسعه هتل آرامیس بازدید کرد با اشاره  به ایجاد کارگروه مشورتی وتخصصی با حضور کارشناسان وسرمایه گذاران حوزه گردشگری به منظور استفاده از تجربیات ودانش دست اندرکاران بخش خصوصی از تاکید دکتر انصاری لاری برخلاقیت درطرح ها وپروژه های گردشگری با محوریت مزیت های منحصر بفرد واختصاصی جزیره کیش به منظور الگوسازی کیش درمبحث خدمات گردشگری خبرداد و افزود: در راستای ارتقاء مقبولیت سطح خدمات واحد های اقامتی به گردشگران، علاوه براستقرار نظام آموزش دائمی به کارگزاران این بخش، نظارت مستمر برفعالیت ها وخدمات تاسیسات گردشگری با مشارکت جوامع صنفی مربوطه وکارشناسان صاحب صلاحیت نیز دردستور کارمعاونت گردشگری سازمان است.

گفتنی است هتل میراژ کیش با استاندارد ۵ ستاره توسط بخش خصوصی درحال احداث است وبرخی از مشکلات اجرایی این هتل، از آبان امسال با تشکیل کارگروه ویژه درمعاونت گردشگری سازمان پیگیری ونسبت به رفع آنها با همراهی سایر حوزه های ذیربط سازمان اقدام شده است وبه زودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

همچنین طرح توسعه هتل آرامیس نیز با استاندارد ۴ ستاره درحال اجرا است که درنیمه اول سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.