رئیس شورای بین دولتی مدیریت راه کشورهای مشترک‌المنافع عنوان کرد:

نقش‌آفرینی موثر منطقه آزاد ماکو در توسعه روابط ایران و کشورهای‌CIS

رئیس شورای بین دولتی مدیریت راه کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) گفت: در بازدید که منطقه آزاد ماکو داشتیم،‌ ظرفیت‌های ترانزیتی و موقعیت جغرافیایی آن برای توسعه و بهبود روابط ایران و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع می‌تواند نقش ویژه ایفا کند‌.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، «بوری کریم‌اف» افزود: هدف از سفر به ایران و بازدید از منطقه آزاد ماکو، بهبود و توسعه مناسبت‌ها و مراودات کشورهای CIS و کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان  با ایران است.

وی با بیان اینکه طی بازدیدی که از منطقه آزاد ماکو داشتیم ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی زیاد است، اضافه کرد: این ظرفیت‌ها برای رشد و توسعه مراودات اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه تاثیر فراوان می‌تواند داشته باشد.

رئیس شورای بین دولتی مدیریت راه کشورهای مشترک‌المنافع‌، ظرفیت حمل‌و‌نقل و ترانزیت ماکو را برای توسعه گردشگری و تجارت بی‌بدیل عنوان و خاطرنشان کرد:‌ منطقه آزاد ماکو به سبب قرار گرفتن در کریدور مواصلاتی شرق به غرب و شمال به جنوب، ازجمله مناطق استراتژیک محسوب می‌شود که می‌توان از این موهبت بیشتر استفاده شود.

همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن تاکید بر اهمیت گسترش تعاملات حمل‌ونقلی بین‌المللی این منطقه با کشورهای‌CIS‌، از پیشنهادات «بوری کریم‌اف» درخصوص توسعه و رونق مراودات تجاری و استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی یکدیگر استقبال کرد.

حسین گروسی با اشاره به اینکه استانداردسازی و توسعه راه‌ها و جاده‌های منطقه انجام گرفته، افزود: قرار گرفتن بزرگترین منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کشور در دروازه ورودی اروپا که از لحاظ تردد مسافر، تجارت بازرگانی و ترانزیت خارجی و بین‌المللی ازجمله مرزهای رده نخست کشور محسوب می‌شود، نگاه جهانی کردن ارتباطات اقتصادی  برای توسعه فعالیت‌های مبادله خارجی را پیگیری می‌کنیم.

شایان ذکر است، پس از فروپاشی شوروی در سال‌۱۹۹۱ سازمان کشورهای مشترک‌المنافع موسوم به‌ CIS متشکل از ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قزقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، تشکیل یافت.

گفتنی است، توسعه مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه مذکور جزو اولویت‌های کشور بوده و همکاری‌های فی‌مابین در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت با این کشورها به‌ویژه پس از تحولات ژئوپولیتیک اخیر، در راستای منافع مشترک از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.