معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد:

نقش بی‌بدیل منطقه آزاد ماکو در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به استان

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: منطقه آزاد ماکو نقش اصلی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به استان آذربایجان غربی را ایفا می‌کند. مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد و موقعیت خاص دسترسی به همسایگان و دروازه اروپا، بنیادهای اصلی این نقش‌آفرینی هستند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ابراهیم جلیل در دیدار با سیدعلی محمد موسوی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مرکز استان با اعلام مطلب فوق، گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه را ارائه نمود.

وی در این دیدار ضمن معرفی منطقه آزاد ماکو به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان بزرگترین و بهترین منطقه آزاد کشور با وجود فرصت‌های سر مایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله لجستیک، تجارت، صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری به مشکلات کلی سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی اشاره نموده و خواستار عزم همه‌جانبه برای رفع مشکلات شد.

جلیلی در این دیدار نقل و انتقال پول و سرمایه، افتتاح حساب و اخذ دسته چک، رویه رفع تعهد ارزی و عدم ثبات در قوانین و دستورالعمل‌ها را از عمده دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برشمرد.

وی همچنین جهت تسهیل تردد اتباع خارجی، خواستار تاسیس دفتر اتباع امور خارجه وزارت امور خارجه در منطقه آزاد ماکو گردید.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در خاتمه از سیدعلی محمد موسوی جهت بازدید از منطقه آزاد ماکو جهت هماهنگی و تسریع در امور دعوت به عمل آورد.