نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس:استیضاح وزیر اقتصاد قطعی شد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت نتوانست نمایندگان را قانع کند بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد قطعی شد. به گزارش مناطق آزاد، امیر خجسته با اشاره به نشست مشترک وزیر اقتصاد و نمایندگان امضاکننده استیضاح این وزیر اظهار کرد: آقای کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافت و به […]

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت نتوانست نمایندگان را قانع کند بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد قطعی شد.

به گزارش مناطق آزاد، امیر خجسته با اشاره به نشست مشترک وزیر اقتصاد و نمایندگان امضاکننده استیضاح این وزیر اظهار کرد: آقای کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافت و به سوال نمایندگان پاسخ داد اما نتوانست نمایندگان را قانع کند.

وی با تأکید بر اینکه استیضاح وزیر اقتصاد توسط نمایندگان قطعی شده است، گفت: استیضاح وزیر اقتصاد در صحن علنی اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با تشدید مشکلات اقتصادی و عدم ارائه برنامه و راهکار مناسب از سوی وزیر اقتصاد و بنا به مطالبه مردمی، نمایندگان با استفاده از قدرت نظارتی خود در جهت استیضاح وارد عمل شدند.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید از افراد توانمند از هر جناح، گروه و گرایشی به منظور بهبود شرایط مردم و کشور بهره گیرد، افزود: دولت باید قبل از اقدامات نظارتی دیگر از سوی نمایندگان، خود وارد تغییرات تیم اقتصادی در کابینه شود.