نمره قبولی نماینده وزیر بهداشت به خدمات درمانی در قشم

نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستان پیامبر اعظم‌(ص) شهر قشم و مراکز درمانی روستاهای رمکان و‌ جی‌جیان به نحوه ارائه خدمات درمانی این مراکز نمره قبولی داد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مهدی شادنوش، گفت: اعطای زمین و هزینه ساخت بیمارستان پیامبر اعظم (ص)، تهیه بخش مهمی از تجهیزات این […]

نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستان پیامبر اعظم‌(ص) شهر قشم و مراکز درمانی روستاهای رمکان و‌ جی‌جیان به نحوه ارائه خدمات درمانی این مراکز نمره قبولی داد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مهدی شادنوش، گفت: اعطای زمین و هزینه ساخت بیمارستان پیامبر اعظم (ص)، تهیه بخش مهمی از تجهیزات این بیمارستان و بازسازی مرکز درمانی خلیج فارس در روستای جی‌جیان با هدف ارائه خدمات درمانی شایسته به مردم جزیره، بخشی از خدمات قابل تحسین حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است.

شادنوش افزود: سازمان منطقه آزاد همچنین برای ارتقای سطح سلامت در روستاهای جزیره قشم ازجمله در روستای رمکان نیز خدمات خوبی ارائه کرده است.

رئیس مرکز پیوند و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این بازدیدها گفت: بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم قابلیت تبدیل شدن به مرکز جامع خدمات بیماران خاص را دارد.

شادنوش افزود: مرکز درمانی خلیج فارس در روستای جی‌جیان هم می‌تواند به یک مرکز تخصصی تبدیل شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با انجام مطالعات و برنامه‌ریزی ویژه برای مرکز درمانی جی‌جیان بتوانیم خدمات درمانی در سطح بیمارستان را به بیماران جزیره ارائه کنیم.