مشاور رئیس‌جمهور اظهار داشت:

همراهی و تسلی‌خاطر مردم عزادار آبادان و خرمشهر، اولویت سازمان منطقه آزاد اروند

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص مدیریت فاجعه متروپل آبادان در منطقه آزاد اروند گفت: وزیر محترم کشور بعد از رئیس محترم جمهوری، مهم‌ترین نقش مدیریتی را در مدیریت چالش‌های شهری برعهده دارد و باید از ایشان به دلیل حضور مسئولانه، مردمی و انقلابی در میدان، قدردانی نمود؛ چراکه در دولت‌های قبل مسبوق به سابقه نبوده است‌.

به گزارش اخبار مناطق آزاد به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سعید محمد به عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: هر چند شهرهای آبادان و خرمشهر در داخل منطقه آزاد اروند قرار دارند و طبق ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌بایست مدیریت آنها به رئیس منطقه آزاد اروند واگذار می‌شد، اما علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد متاسفانه هیچ‌گاه مدیریت شهر آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند واگذار نگردید.

وی ادامه داد: اما این امر اخلالی در انجام وظایف و مسئولیت شهروندی و همکاری در انجام امور محوله از سوی سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرعامل، معاونین، مدیران و پرسنل خدوم آن سازمان ایجاد نکرده و از ساعات اولیه فاجعه در کنار سایر نهادها و تحت فرماندهی وزیر محترم کشور اقدام به عمل کردند.

مشاور رئیس‌جمهور اظهار داشت: جناب آقای اسکندری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در کنار وزیر محترم کشور، مسئولیت پشتیبانی از عملیات آواربرداری را برعهده گرفت و کمک شایان توجهی در زمینه تجهیزاتی، ماشین‌آلات و نیروی انسانی و غذای گرم و تامین منابع مالی ارائه نمود و در کارگروهی که شکل گرفت، عملیات از وضعیت خوبی برخوردار است.

سعید محمد در پایان تصریح کرد: وحدت فرماندهی و عمل براساس شرح وظایف و تقسیم کار؛ از اصول اولیه کمک به مدیریت یک بحران و فاجعه محسوب شده و سازمان منطقه آزاد اروند در کنار مردم عزادار آبادان و خرمشهر با مدیریت وزیر محترم کشور وظایف خود را ایفا می‌نمایند.