همکاری و سرمایه گذاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در منطقه آزاد چابهار

به گزارش اخبار آزاد مناطق ، با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت گل گهر راهکارها و شرایط همکاری گل گهر در چابهار بررسی شد. در این نشست انتخاب مشاور خارجی طرح و ارزیابی […]

به گزارش اخبار آزاد مناطق ، با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت گل گهر راهکارها و شرایط همکاری گل گهر در چابهار بررسی شد.

در این نشست انتخاب مشاور خارجی طرح و ارزیابی مکان پیشنهادی منطقه آزاد چابهار برای احداث واحد صنعتی و مطالعه ساحل از نقطه نظر احداث اسکله تخلیه و بارگیری در دستور کار قرار گرفت.

طبق توافق انجام شده قرار است یک مجتمع فولادی ۱۰ میلیون تنی در چابهار با مشارکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساخته شود.