واردات مواد اولیه و قطعات به منطقه آزاد قشم بدون نیاز به ثبت سفارش

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی در قشم و بقیه مناطق آزاد کشور بدون نیاز به مراحل ثبت سفارش انجام می‌شود. به گزارش اخبار آزاد مناطق، کیهان عباسیان افزود: این تصمیم در پی پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و تصویب هیات وزیران با […]

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی در قشم و بقیه مناطق آزاد کشور بدون نیاز به مراحل ثبت سفارش انجام می‌شود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، کیهان عباسیان افزود: این تصمیم در پی پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و تصویب هیات وزیران با هدف تسهیل در فرآیند تولید داخلی از ۱۱آذرماه جاری قابل اجرا است.

عباسیان گفت: براساس فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، تسهیل در فرآیند تولید داخلی، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به این مناطق بدون نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعلام شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: امید است اجرایی شدن این  طرح به توسعه بیشتر صنایع منجر شده و تولید کالای ایرانی با برند منطقه آزاد قشم را به همراه داشته باشد.

بنا به این گزارش، هیات وزیران در جلسه هفتم آذرماه جاری پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی را واردات مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی به استناد اصل‌۱۳۸ قانون اساسی کشور تصویب کرد.