معاونت اجرایی ریاست جمهوری پیشنهاد داد:

واگذاری عزل و نصب‌ مدیران مناطق آزاد به دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

معاونت اجرایی رئیس‌جمهور پیشنهاد داد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه، تعیین و عزل و نصب مدیران این مناطق هم به وی واگذار شود.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، پیرو دستور رئیس‌جمهور درخصوص پیگیری امور مربوط به شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته و به‌منظور گشایش امور و ارتقا کارایی مناطق یاد شده و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در سطوح ملی و منطقه‌ای، متن پیشنهادی ذیل را که به لحاظ حقوقی به تأیید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور رسیده جهت طرح در جلسه هیات وزیران ارسال کرده است:

متن پیشنهادی:

حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات و وظایف و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها به شرح ذیل به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود.

الف) نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین آنها با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت.

ب) هماهنگی و هم‌افزایی جهت تقویت عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی با تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری.

ج) پیشنهاد نصب و عزل رئیس هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی به رئیس‌جمهور.

لازم به ذکر است، دفتر هیات دولت در توضیح این پیشنهاد نوشت: این پیشنهاد موجب اصلاح بند(۳) تصویب‌نامه مورخ ۲آذرماه‌۱۴۰۱ دولت است که مقرر می‌دارد، نصب و عزل اعضای هیات مدیره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب وزیران عضو شورا صورت می‌گیرد.