ورود رسمی «ایران ایر» به فرودگاه بین‌المللی پیام

ظهر امروز شنبه ۳۱شهریور ماه هواپیمای کارگو بوئینگ‌۷۴۷ حاوی ارزاق عمومی در فرودگاه بین‌المللی پیام بر زمین نشست. به گزارش اخبار ازاد مناطق، این پرواز نخستین پرواز کارگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در فرودگاه بین‌المللی پیام بود که قرار است به صورت مداوم هفته‌ای دو بار صورت پذیرد. با این پرواز، فعالیت رسمی ایران […]

ظهر امروز شنبه ۳۱شهریور ماه هواپیمای کارگو بوئینگ‌۷۴۷ حاوی ارزاق عمومی در فرودگاه بین‌المللی پیام بر زمین نشست.

به گزارش اخبار ازاد مناطق، این پرواز نخستین پرواز کارگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در فرودگاه بین‌المللی پیام بود که قرار است به صورت مداوم هفته‌ای دو بار صورت پذیرد.

با این پرواز، فعالیت رسمی ایران ایر در فرودگاه بین‌المللی پیام آغاز شد و این پرواز کارگو مقدمه‌ای بر آغاز پروازهای مسافری “ایران ایر” از فرودگاه بین‌المللی پیام است.

گفتنی است؛ نشست و برخاست هواپیمای بوئینگ‌۷۴۷ به عنوان یکی از هواپیماهای فوق سنگین و پهن پیکر در هر فرودگاهی نیازمند وجود زیرساخت‌های متعدد و دارا بودن امکانات گسترده است.

در دوره جدید مدیریتیِ فرودگاه بین‌المللی پیام، پروازهای کارگو مجددا احیا شد و هم‌اینک این پروازها به صورت منظم در حال انجام است و به زودی مسیر پروازهای کارگو فرودگاه بین‌المللی پیام گسترش خواهد یافت.