ورود کالاهای مستعمل با رعایت استانداردهای لازم به مناطق آزاد بلامانع است

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: براساس قانون، ورود هرگونه کالا با رعایت استانداردهای لازم به محدوده مناطق آزاد بلامانع بوده است. به گزارش اخبار آزاد مناطق، ناصر خرمالی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران در خصوص اعمال قانون لغو ممنوعیت ورود کالاهای مستعمل […]

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: براساس قانون، ورود هرگونه کالا با رعایت استانداردهای لازم به محدوده مناطق آزاد بلامانع بوده است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ناصر خرمالی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران در خصوص اعمال قانون لغو ممنوعیت ورود کالاهای مستعمل به کشور در مناطق آزاد افزود: براساس  ماده‌۱۴ قانون مناطق آزاد ورود هر نوع کالا اعم از مستعمل و غیرمستعمل به این مناطق هیچگونه منعی ندارد.

خرمالی گفت: واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید به مناطق آزاد به شرط رعایت استانداردها و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان‌های مرتبط منطقه بلامانع است.

وی با بیان اینکه برای واردات هرگونه کالا سازمان‌های هر منطقه ضوابط خاص خود را تعیین می‌کند، افزود: این کالاها باید شرایط مرتبط با بهداشت، استاندارد، انرژی اتمی و سایر موازین مشخص شده را رعایت کنند.

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشریح کرد: با ارائه نمونه‌ای از این کالاها و بازدید توسط اداره‌های استاندارد، بهداشت و سایر ارگان‌های مستقر در منطقه، ضوابط یاد شده اعمال می‌شود و در صورتی‌که کالاها مشکلی نداشته باشند، واردات آنها صورت می‌گیرد.

خرمالی گفت: واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد به این معنی نیست که اساسا هیچگونه ضوابط ایمنی، استاندارد، معیارهای سوخت و… در آنها رعایت نمی‌شود و به بهانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان ورود هرگونه کالای غیربهداشتی و غیراستاندارد وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر عملکرد کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش از این نیز ورود هرگونه کالای مستعمل که امکان خرید صفر آن به دلیل تحریم‌ها وجود نداشت یا واردات آن ارزبری زیادی به همراه داشت؛ توسط این کمیسیون بررسی و در صورت تایید وارد کشور می‌شد.

بنا این به گزارش، چندی پیش قانون لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری به گمرک اعلام شد که براساس آن منطبق با بخشنامه آبان‌ماه مبنی بر «لغو موافقت کلی برای ثبت سفارش و واردات کلیه کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری» ترخیص دستگاه‌های کشاورزی مستعمل منوط به نظر مرکز واردات گمرک ایران شده است.