پاسخ حسن نژاد نماینده جلفا و مرند به توهین عرب باغی مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس به جوانان بیکار شهرستان

ارسالی یکی از مخاطبین از جلفا [aparat id=”6rG9V”] منبع: کانال خبری صدای هادیشهر

ارسالی یکی از مخاطبین از جلفا

[aparat id=”6rG9V”]

منبع: کانال خبری صدای هادیشهر