مدیر ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

پایش اطلاعات ۶۶۳۱شرکت اقتصادی در منطقه آزاد قشم

با هدف شناسایی شرکت‌های غیرفعال، اطلاعات ۶هزار و ۶۳۱شرکت‌ و ۳۰۶موسسه ثبت شده از زمان ثبت اولین شرکت در منطقه آزاد قشم به تاریخ ۲۰تیرماه‌۱۳۷۴ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مدیر ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بررسی‌های ابتدایی این طرح نشان از آن دارد که تاکنون ۵۳۰شرکت منحل شده‌اند.

رویا زاهدنیا افزود: زمان ۲۰سال معافیت مالیاتی برای ۷۱۵شرکت، ۴شعبه و ۲موسسه اقتصادی در این منطقه آزاد پایان یافته است، اما با گذشت این زمان، تعدادی از این واحدها برای تمدید مجوز خود اقدام نکرده‌اند.

وی ادامه داد: در پایش انجام شده، اطلاعات مربوط به نام شرکت، تاریخ ثبت، اقامتگاه قانونی، شماره تماس، نوع حقوقی، تاریخ آخرین تغییرات به ثبت رسیده و تاریخ آخرین پلمپ دفاتر تجاری به استثنای شعبات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها برای برخورداری مجدد از این معافیت‌ها، از سوی منطقه آزاد قشم به هیات دولت معرفی می‌شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود..

وی افزود: مراحل پایش مربوط به شرکت‌ها و موسسات ثبت شده در این منطقه آزاد همچنان ادامه خواهد داشت و اطلاعات آنها به‌روز خواهد شد.