توافقنامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد:

پردیس دانشگاه شهید بهشتی در منطقه آزاد انزلی راه‌اندازی می‌شود

با امضاء دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دکتر سیدحسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی، توافقنامه همکاری میان این دو نهاد منعقد شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه توسعه همکاری با دانشگاه‌های مطرح کشور را از اولویت‌های اصلی سازمان متبوع خود بیان کرد و افزود: با عنایت به اینکه در فضای علمی-دانشگاهی کشور، گیلان و منطقه آزاد انزلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، آمادگی سازمان خود را جهت تسریع در مسیر عملیاتی شدن این توافقنامه و جذب دانشجو و شروع به کار واحد دانشگاهی اعلام می‌دارم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز با اظهار خوشحالی نسبت به همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر ایجاد پردیس دانشگاهی، اظهار داشت: برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، ایجاد این واحد دانشگاهی حائز اهمیت است و منطقه آزاد انزلی به دلیل مزیت‌های قانونی، زیرساخت‌های مناسب، نزدیکی به تهران و ویژگی‌های متمایز استان گیلان از فرصت‌های خوبی برای این همکاری، بهره‌مند می‌باشد.

گفتنی است، توافقنامه فوق به منظور تاسیس شعبه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه آزاد انزلی میان دو طرف امضاء شد که براساس آن، طرفین تلاش خود را جهت تعامل سازنده در مسیر ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سطح بین‌المللی و ملی در محدوده منطقه آزاد انزلی به کار خواهند گرفت.

بر این اساس، علاوه بر ایجاد شعبه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه آزاد انزلی، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی–کاربردی مورد نیاز سازمان منطقه آزاد انزلی، برگزاری سمینارها، دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت و پذیرش دانشجویان ایرانی و غیرایرانی در مقاطع مختلف از مهم‌ترین محورهای این توافقنامه می‌باشد.

مهم‌ترین تعهدات سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر اجرای توافقنامه شامل تخصیص فضای مناسب و کافی برای رفع نیاز اولیه دانشگاه به فضای آموزشی و اداری، کمک برای تجهیز راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در شعبه دانشگاه جهت بهره‌برداری مشترک و در اختیار گذاردن تاسیسات سازمان جهت انجام پایلوت‌های تحقیقاتی در چارچوب ضوابط و مقررات عنوان شده است.

توافقنامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و دانشگاه شهید بهشتی در هشت ماده و ۲۵بند به مدت ۵سال میان طرفین برقرار می‌باشد.

لازم به ذکر است،  هم‌اکنون سه مرکز آموزش عالی با جذب بیش از ۵۰۰۰دانشجو در رشته‌های مختلف فنی مهندسی، علوم انسانی و پزشکی در محدوده منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت می‌باشند.