پروانه بهره‌برداری فاز اول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر شد

پروانه بهره‌برداری فاز اول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، توسط مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ابلاغ شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مطابق تبصره‌۲ ماده‌۵ آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و با توجه به تصویب و ابلاغ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و نظر به ایجاد زیرساخت و محصور نمودن ۴۶۲هکتار از محدوده ۲۰۰۰هکتاری مصوب منطقه، پروانه بهره‌برداری محدوده ۴۶۲هکتاری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر و در جلسه شورای معاونین دبیرخانه شورایعالی توسط مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور به مدیران این منطقه ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

گفتنی است، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار پس از دریافت پروانه بهره‌برداری فوق، امکان جذب سرمایه‌گذار و واگذاری اراضی در محدوده ۴۶۲هکتاری را خواهد داشت.