در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد:

پیگیری واریز عوارض خروج از کشور از مرزهای منطقه به حساب سازمان منطقه آزاد ماکو

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن پیگیری مشکلات مربوط به منطقه آزاد ماکو، درخصوص واریز عوارض خروج از کشور از مرزهای منطقه به حساب سازمان منطقه آزاد ماکو مذاکره نمود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق،‌ محمدرضا عبدالرحیمی در حاشیه دیدار با فرهاد دژپسند گفت: عوارض خروج از کشور واریزی به حساب سازمان منطقه آزاد ماکو صرف عمران و آبادانی و رونق کسب وکار در منطقه می‌شود که از سال قبل واریز آن به حسان سازمان متوقف شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: با پیگیری‌های متعدد که انجام شد، این عوارض به حساب سازمان منطقه آزاد ماکو واریز خواهد شد.

شایان ذکر است، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و آیین‌نامه‌های اجرایی اداره می‌شود که یکی از این آیین‌نامه‌ها اجرای اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.

بر این اساس، کلیه عوارض ماخوذه از قبیل عوارض شماره‌گذاری خودروها، عوارض سالانه، عوارض تردد، عوارض مواصلاتی، عوارض بندری، عوارض فرودگاهی، عوارض فعالیت یا پذیره، عوارض کالا، عوارض خدمات شهری و عوارض ورود وعوارض خروج اشخاص، اخذ می‌شود‌.

عوارض خروج، وجوهى است که سازمان از اشخاصى که به مقصد خارج از کشور و مرزهاى منطقه خارج مى‌ شوند، به هنگام خروج دریافت مى‌کند و در این زمینه عوارض دریافتی قانونی است.