چه ارتباطی بین انفجار امروز و «معاف شدن چابهار از تحریم‌ها» وجود دارد؟

? به گزارش اخبار آزاد مناطق، دقیقا یک ماه پیش، آمریکا بندر چابهار ایران را از تحریم‌ها معاف کرد. چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران و از مناطق آزاد کشور است. چابهار در سال‌های اخیر به بندری برای سرمایه‌گذاری هندی‌ها تبدیل شده است و منافع مالی و حتی استراتژیک دهلی به این بندر ایرانی گره خورده است. […]

? به گزارش اخبار آزاد مناطق، دقیقا یک ماه پیش، آمریکا بندر چابهار ایران را از تحریم‌ها معاف کرد. چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران و از مناطق آزاد کشور است. چابهار در سال‌های اخیر به بندری برای سرمایه‌گذاری هندی‌ها تبدیل شده است و منافع مالی و حتی استراتژیک دهلی به این بندر ایرانی گره خورده است. هندی‌ها از طریق چابهار، پاکستان (رقیب منطقه‌ای) را دور می‌زنند و به افغانستان و آسیای مرکزی راه می‌یابند.

? سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته که پروژه خط‌آهن چابهار به افغانستان نیز برای انتقال کالاهای «مجاز» مانند مواد غذایی و دارو از تحریم‌ها معاف است.

? موافقت‌نامه تاسیس خط‌آهن بین ایران، هند و افغانستان در خردادماه سال‌۱۳۹۵ امضا شد. این خط‌آهن از چابهار آغاز شده و پس از گذشتن از زاهدان به مرز افغانستان (زرنج) می‌رسد.

? اگر از منظر معافیت چابهار از تحریم‌ها به حادثه تروریستی امروز در چابهار بنگریم، می‌توانیم به تحلیلی متفاوت درباره آن بیندیشیم:

۱- بخشی از اقتصاد “افغانستانِ بدون دریا”، به چابهار وابسته است. دولت مرکزی کابل نیز در حال مقابله با طالبان است. لذا گروه طالبان احتمالا برای ناامن‌سازی چابهار انگیزه داشته باشد.

۲- سعودی‌ها از این که حتی یک منفذ غیرتحریمی برای ایران وجود داشته باشد، ناراحت هستند. آنها حاضرند حتی نفت خود را به قیمت پایین‌تر به مشتریان ایران بفروشند تا به هر نحوی که شده، به ایران آسیب بزنند.

از دیرباز نیز گروه‌های تروریستی در پاکستان، تحت نفوذ، هدایت و پشتیبانی سعودی‌ها بوده‌اند؛ حال بگذریم از همگرایی برخی نهادهای امنیتی در پاکستان با عربستان، که به نفع تروریست‌ها عمل کرده‌اند.

از این رو، در تحلیل سیاسی و امنیتی، این گزاره را باید به طور جدی مورد توجه قرار داد که حادثه تروریستی چاربهار، بخشی از پروژه عربستان برای جلوگیری از کارکرد چابهار در دوران تحریم‌ها است.

با توجه به این موضوع، آنچه بیش از پیش لازم است، تقویت تدابیر امنیتی در چابهار است، چراکه اگر سعودی‌ها بخواهند تنها بندر تحریم نشده ایران را ناامن کنند، قطعا در اندیشه شرارت‌های بیشتر خواهند بود و این هوشیاری و همدلی بیشتری در داخل می‌طلبد.