گام بلند منطقه آزاد انزلی در تبدیل وارد کنندگان به تولید کننده در سال حمایت از تولید ملی

گزارش صدا وسیما از وارد کنندگانی که با حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی به تولید کننده تبدیل شدند. [aparat id=”RpTL8″]  

گزارش صدا وسیما از وارد کنندگانی که با حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی به تولید کننده تبدیل شدند.

[aparat id=”RpTL8″]