گردهمایی معاونین و مدیران فنی، زیربنایی و محیط زیست سازمان‌های مناطق آزاد کشور در تهران

امروز دوشنبه (31تیرماه)، «سومین نشست معاونین امور فنی و زیربنایی» و «دهمین نشست شورای راهبردی محیط زیست و توسعه پایدار مناطق آزاد» در تهران برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، در این نشست که با هدف بررسی و ارائه گزارش وضعیت پروژه‌های عمرانی مناطق، راهکارهای مدیریت هزینه و بررسی پیشنهادهای بهبود عملکرد، مباحث مرتبط با ساماندهی امور مهندسین و آموزش و همچنین ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه‌های محیط زیستی در مناطق آزاد کشور برگزار شد، «محمدرضا عبدالرحیمی» معاون برنامه‌ریزی، «مهدی رعیتی» سرپرست مدیریت فنی، زیر بنایی و محیط زیست دبیرخانه شورایعالی و «معاونین عمرانی و مدیران محیط زیست سازمان‌های مناطق آزاد کشور» حضور داشتند.

عبدالرحیمی در این نشست درخصوص بازطراحی و انتظام‌بخشی برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با الزامات محیط زیست پس از ابلاغ بخشنامه محیط زیست به این معاونت، بر ضرورت فعالسازی کمیته محیط زیست و تشکیل کارگروه تخصصی شورایعالی با حضور نمایندگانی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط تاکید کرد.

وی تعیین راهبردهای کلان حوزه محیط زیست در مناطق آزاد کشور را حول چهار محور دانست و گفت: حفظ، احیاء و توسعه محیط زیست، ارتقاء مستمر جنبه‌های اجتماعی محیط زیست، افزایش بهره‌وری مسائل اقتصادی محیط زیست و همچنین کاهش سیستمی آلاینده‌های محیط زیست در مناطق کشور ازجمله راهبردهای کلان حفظ محیط زیست در مناطق آزاد است.

عبدالرحیمی همچنین به لزوم جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای توسعه حوزه محیط زیست در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: تامین زیرساخت‌های محیط زیستی در مناطق آزاد کشور باید براساس ضرورت اولویت‌بندی و نیازسنجی هر منطقه و از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی صورت پذیرد.

معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: حفظ و صیانت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش‌های محوری در محدوده مناطق آزاد مطرح است و باید در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد به آن توجه شود.