گزارش تصویری / دکتر روحانی در دیدار صمیمی با اصحاب رسانه