گزارش تصویری مراسم افتتاح برجهای سرو چهارم و پنجم دهکده ساحلی کیش با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

عکس : حسین تهوّری – جعفر همافر

عکس : حسین تهوّری – جعفر همافر