گزارش تصویری: نشست تخصصی و بازدید اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از منطقه آزاد انزلی

عکس: رامین مقدم

عکس: رامین مقدم