‍ انتصاب رؤسا و اعضای جدید کمیته‌های اداری-اجرایی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

رؤسای کمیته‌های توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، ساختار و فناوری های مدیریتی و نظارت بر سفرهای خارجی و اعضای جدید کمیته سرمایه انسانی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب شدند. به گزارش اخبار آزاد مناطق؛ مهندس شهرام آدم‌نژاد، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام(ره) با صدور […]

رؤسای کمیته‌های توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، ساختار و فناوری های مدیریتی و نظارت بر سفرهای خارجی و اعضای جدید کمیته سرمایه انسانی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب شدند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق؛ مهندس شهرام آدم‌نژاد، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام(ره) با صدور احکام جداگانه، آقای علی رستمی را به عنوان رئیس کمیته‌های توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و همچنین سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب کرد.

در همین راستا آقایان حیدر فرزانه، به عنوان رئیس شورای راهبردی توسعه مدیریت و کمیته‌های ساختار و فناوری‌های مدیریتی و مهدی ملک‌آباد به عنوان رئیس کمیته نظارت بر سفرهای خارجی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب شدند.

همچنین آقایان مهدی ملک‌آباد و احسان جعفری‌پور با ابلاغ حکم مدیرعامل، به عنوان اعضای کمیته سرمایه انسانی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب شدند.