بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از روند احداث ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

عکاس : جعفر همافر

عکاس : جعفر همافر