فیلم / حمایت سازمان منطقه آزاد چابهار از هنر سوزن دوزی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، توجه به صنایع دستی در مناطق آزاد کشور یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی در جوامع محلی محسوب می شود، در چند سال گذشته شاهد اهمیت این موضوع و حمایت سازمان های مناطق آزاد کشور از ترویج صنایع دستی در بین جوامع محلی بوده ایم، برگزاری کلاس های آموزشی، کمک […]

به گزارش اخبار آزاد مناطق، توجه به صنایع دستی در مناطق آزاد کشور یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی در جوامع محلی محسوب می شود، در چند سال گذشته شاهد اهمیت این موضوع و حمایت سازمان های مناطق آزاد کشور از ترویج صنایع دستی در بین جوامع محلی بوده ایم، برگزاری کلاس های آموزشی، کمک به بازاریابی و فروش صنایع دستی و همچنین حضور در نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی برای معرفی بیشتر این ظرفیت در مناطق آزاد در جهت حمایت از این صنعت جر اهداف مهم سازمان های مناطق آزاد کشور بوده است.

سوزن دوزی یکی از صنایع دستی بسیار زیبا و پر زحمت است که توسط زنان بومی چابهار انجام می شود، این هنر سابقه بسیار طولانی در بین زنان محلی منطقه دارد، منطقه آزاد چابهار با سیاست گذاری هایی که در مسیر حمایت از این هنر ملی صورت داده، امروز شاهد ثبت ملی این هنر در آثار ملی کشور و همچنین منتظر ثبت جهانی این صنعت به نام زنان چابهار هستیم.

[aparat id=”dumVo”]