لزوم تشکیل سازمان مشارکت‌های مردمی در مناطق آزاد

حسین مرادی – روزنامه نگار و کارشناس مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه مناطق آزاد در هر کشور، مشارکت مردم در طرح‌های اجرایی آن مناطق است. با نگاهی به تجربه موفق سازمان‌های مشارکت‌های مردمی، می‌توان به این نتیجه رسید که قطعا با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در اجرای طرح‌های بزرگ خصوصا زیرساختی، می‌توان از پتانسیل‌های […]

حسین مرادی – روزنامه نگار و کارشناس مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه مناطق آزاد در هر کشور، مشارکت مردم در طرح‌های اجرایی آن مناطق است. با نگاهی به تجربه موفق سازمان‌های مشارکت‌های مردمی، می‌توان به این نتیجه رسید که قطعا با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در اجرای طرح‌های بزرگ خصوصا زیرساختی، می‌توان از پتانسیل‌های مردمی در جهت اجرای پروژه‌ها بهره لازم را برد.

بی‌شک مهم‌ترین بخش هزینه‌کرد در مناطق آزاد، ایجاد زیرساخت‌ها و آماده‌سازی بسترها در جهت توسعه اقتصادی و تولیدی در این مناطق برای جذب سرمایه‌گذاران است. حال نکته حائز اهمیت این است که این منابع تا امروز از چه طریق و به چه نوع هزینه شده است؟ تاکنون عمده این منابع، از درآمدهای سازمان که همانا سرمایه‌گذاران و فعالین مناطق پرداخت کرده‌اند، هزینه شده. سوال این است که چرا ‌ما نباید ایجاد پروژه‌های زیرساختی در مناطق آزاد را در ازای مجوزهای اعطایی به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی به خود آنها واگذار کنیم؟

با توجه و عنایت به اینکه عمده فعالین مناطق آزاد در حوزه‌های ساخت و ساز تخصص دارند، چرا بایستی با یک دور باطل، سازمان‌ها را درگیر پیمان‌های سنگین و بعضا پرحاشیه درخصوص ایجاد زیرساخت‌ها اعم از جاده، بندرگاه، نیروگاه، فرودگاه، ایجاد شهرک‌های صنعتی و… کنیم؟

تردید نداشته باشید که بخش خصوصی بسیار نازل‌تر و باکیفیت‌تر، پروژه‌های زیرساختی را بدون حاشیه و مباحث مالی بحث‌برانگیز در ازای دریافت مجوزها انجام خواهد داد.

ما نمونه‌های موفقی در این خصوص در شهرداری‌ها داریم و مسلما با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌توانیم این سازمان‌ها را در دل مناطق آزاد ایجاد کرده و کارها را به مردم واگذار کنیم.

حتم بدانید که با این کار، بساط رانت و رانت‌بازی در پیمان‌ها در مناطق آزاد کشور برچیده خواهد شد و بی‌تردید مردمان و جوامع بومی با دلسوزی بیشتری برای انجام پروژه‌ها در شهر و دیار خود پیشقدم خواهند شد و مهم‌ترین مسئله این است که حجم بسیار وسیعی از درگیری‌ها و حاشیه از سازمان‌های مناطق آزاد رخت بربسته و تنها نظارت سازمان‌های این مناطق در روند اجرای پروژه‌ها باقی خواهد ماند.