مراسم اختتامیه تجلی اراده ملی با حضور هنرمندان و سینماگران کشور در منطقه آزاد اروند

عکس : بهرام نادری نادری

عکس : بهرام نادری

نادری