گزارش تصویری / افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک سازمان منطقه آزاد قشم

عکس: اختصاصی پایگاه خبری مناطق آزاد

عکس: اختصاصی پایگاه خبری مناطق آزاد