محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

دولت مناطق آزاد را تبدیل به حیاط خلوت نکند محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد گفت: اشتباه یک دکتر در طبابت نباید منجر به این شود که بگوییم علم طبابت بد است؛ لذا منطقه آزاد نیز همین است. نفسا بد که نیست، بلکه خوب است. اما مدیرانی که بر […]

دولت مناطق آزاد را تبدیل به حیاط خلوت نکند

محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد گفت: اشتباه یک دکتر در طبابت نباید منجر به این شود که بگوییم علم طبابت بد است؛ لذا منطقه آزاد نیز همین است. نفسا بد که نیست، بلکه خوب است. اما مدیرانی که بر سر کار آمده‌اند و اداره‌ای که این مناطق توسط آنان شده، خیلی بد بوده. با این وجود ما نمی‌توانیم به خاطر بد اداره شدن منطقه‌ای توسط مدیری در یک دوره‌ای، بگوییم که مناطق آزاد به ذات خوب نیست، لذا نباید فلسفه منطقه آزاد را زیر سوال ببریم. در این مورد شکی وجود ندارد و من هم حمایت می‌کنم، ولی در کنار همین حمایت باید نظارت بیشتری داشته باشیم و دولت هم قانع شود که مناطق آزاد را تبدیل به حیاط خلوت نکند‌. آنجا باید محل توسعه کشور باشد و دولت نیز در این جهت حرکت کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش زمین و واردات خودرو برای تامین اعتبارات و منابع مالی زیرساخت‌ها ضعف محسوب می‌شود، گفت: این ضعف را قبول ندارم. اعتبار از طریق عوارض گمرکی و فروش زمین و… تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: وقتی زمین را می‌گیریم و جاده می‌سازیم که بد نیست. چطور نفت و معدن توسط دولت برای ساخت جاده فروخته می‌شود، ولی همین قسمت از کار دولت که در منطقه آزاد توسط سازمان انجام می‌گیرد کار بدی تلقی می‌شود؟

وی در خصوص شروط مجلس برای تصویب لایحه مناطق آزاد جدید گفت: اول اینکه مناطق آزاد محدوده‌اش بزرگ نباشد تا قابلیت مدیریت بر آن وجود داشته باشد، دوم اینکه بیشتر زیرساخت‌ها برای صنعت و صادرات باشد نه آنکه فقط مجتمع تجاری بسازیم.

حسن‌نژاد در پاسخ به این سوال که بهتر نبود مناطق آزاد فعلی اصلاح می‌شد و بعد این لایحه مناطق آزاد جدید تصویب می‌گردید، گفت: خیر؛ این دو با یکدیگر منافاتی ندارد، بهتر است قبلی‌ها اصلاح‌ها شود اما مناطق آزاد جدید هم در کنارش تصویب شود.