ثبات مدیریت، رمز موفقیت و توسعه مناطق آزاد کشور

حسین مرادی – سردبیر نشریه مناطق آزاد نقش ثبات در مدیریت سازمان‌ها چه در مناطق آزاد و چه خارج از آن همیشه جزء پرچالش‌ترین موضوعات بین صاحب نظران در کشور بوده است. بی‌تردید دستیابی به برنامه‌های بلندمدت و اهداف از پیش تعیین شده برای هر سازمانی مستلزم مدیریت یک‌دست درون سازمانی است. با نگاهی عمیق‌تر […]

حسین مرادی – سردبیر نشریه مناطق آزاد

نقش ثبات در مدیریت سازمان‌ها چه در مناطق آزاد و چه خارج از آن همیشه جزء پرچالش‌ترین موضوعات بین صاحب نظران در کشور بوده است. بی‌تردید دستیابی به برنامه‌های بلندمدت و اهداف از پیش تعیین شده برای هر سازمانی مستلزم مدیریت یک‌دست درون سازمانی است.

با نگاهی عمیق‌تر به این موضوع می‌توان در خصوص ثبات مدیریت، هم نکات مثبت و هم نکات منفی را برشمرد. قطع به یقین وزن نکات مثبت این امر بسیار بیش از جنبه‌های منفی آن است و به عبارتی می‌توان با بررسی و ارزیابی دقیق عملکرد مدیران نقاط منفی را به خوبی از دل سازمان‌ها بیرون کشید.

شاید عدم‌دستیابی به ثبات مدیریت در کشور ما ریشه‌ای بسیار عمیق در تفکر و نگاه دولت‌های مختلف و تیم‌های مدیریتی همراه هر دولت دارد؛ در این یادداشت واکاوی این موضوع در کل کشور از نگاه نگارنده مطرح نیست و صرفا تاثیر نگاه ثبات مدیریتی در مناطق آزاد اصل صحبت است. با نگاهی به مناطق آزاد مطرح دنیا مانند جبل‌علی می‌توان به تاثیر ثبات مدیریت در پیشبرد اهداف بلندمدت و تبدیل کردن منطقه آزاد جبل‌علی به یک قطب بزرگ ترانزیت جهانی رسید.

سلطان احمد بن سلیم، مدیرعامل منطقه آزاد جبل‌علی بیش از دو دهه است که در این سمت می‌باشد، مسلما با نگاهی به افق‌های برنامه‌ریزی شده در طرح‌های توسعه این نقطه ترانزیتی بین‌المللی از جمله برنامه‌ریزی ۱۳مرحله‌ای منطقه آزاد جبل‌علی در توسعه زیرساخت‌های عملیاتی خود ماننده افزایش میزان اسکله‌های باری این بندر به ۳۵اسکله و همچنین قابلیت بارگیری و تخلیه ۷۲میلیون TEU‌در سال تا سال‌۲۰۳۰ نشان از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در حوزه‌های ایجاد زیرساخت‌ها در این منطقه آزاد با نگاه به ثبات و توان مدیریتی این منطقه دارد.

حال نکته اینجاست که بی‌شک الگوبرداری درست و مثبت از مدل‌های مدیریتی موفق در سطح دنیا در جهت رسیدن به اهداف و مدل‌های نوین مدیریتی و تغییر رویکرد مدیریت سنتی در کشور، یکی از مهم‌ترین مباحث برون‌رفت از رکود اقتصادی در کشور بوده و بدون تردید ثبات مدیریتی نیز یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به اهداف بلندمدت در کشور است، عمده فعالیت‌های مناطق آزاد کشور در حوزه‌های زیرساخت و ایجاد بسترهای جذب سرمایه‌گذاری باتوجه به شناخت ظرفیت‌های هر منطقه می‌باشد.

وقتی ما با یک هجمه یا فشار جناح سیاسی دست به تغییر در مدیریت یک منطقه آزاد بدون نگاه به تجربیات و شناخت منطقه‌ای یک مدیر قدیمی می‌زنیم، ناخواسته تاثیر مستقیمی بر ریشه آن منطقه ایجاد کرده‌ایم؛ صحبت نگارنده به هیچ عنوان تائید و اصرار به حفظ مدیر ناکارآمد در سازمان‌ها نیست؛ بی‌شک دستاوردهای چند ساله مناطق آزاد کشور به خصوص در حوزه ایجاد زیرساخت‌های عظیم در کشور مرهون عملکرد مثبت همین مدیران است، تجربه و شناخت مدیران مناطق آزاد را به آسانی نادیده نگیریم. مسلما شکی بر نگاه شایسته‌سالاری در بدنه مناطق آزاد نیست، ولیکن دغدغه ما فشارهای گاها سیاسی بیرونی در تغییر مدیران لایق مناطق آزاد کشور است.